Skip to content

TRIBUTE TO MIRO ŽBIRKA 70

  A great concert tribute to the music of Miro Žbirka.

  Legendary songs and big hits will be played and sung by the stars of Slovak and Czech music scene. All artists who selflessly accepted the invitation to the TRIBUTE TO MIRO ŽBIRKA 70 concert pay tribute to the work of an exceptional author and singer. They certainly remember their experiences with the Czechoslovak music legend. The names of the performers will be published gradually, always with the designation #MEKYNAVEKY, which will be the unifying motif of all activities connected with the honor of Miro Žbirka.
  This event is strictly for over 18 with valid ID !!!

  Veľká koncertná pocta hudbe Mira Žbirku.

  Legendárne skladby a veľké hity zahrajú a zaspievajú hviezdy súčasnej slovenskej a českej hudobnej scény. Všetci umelci, ktorí nezištne prijali pozvanie na koncert TRIBUTE TO MIRO ŽBIRKA 70, vzdajú hold tvorbe výnimočného autora a speváka. Určite aj zaspomínajú na svoje zážitky s československou hudobnou legendou. Mená účinkujúcich budú zverejňované postupne, vždy s označením #MEKYNAVEKY, ktoré bude jednotiacim motívom všetkých aktivít spojených s poctou Mirovi Žbirkovi.
  Vstup len pre osoby staršie ako 18 rokov s platným dokladom totožnosti!

  THANK YOU
  ĎAKUJEME váš Pishter

  Add to Cart £35